Jeugd Commissie

Taak: Begeleidt en coördineert de jeugd, coaches en trainers. Overlegd over handbaltechnische zaken die specifiek met jeugd te maken hebben en zorgt voor de uitvoering van dit beleid. Houdt overzicht over de verdeling van de trainingsuren over de doelgroepen. Communiceert en promoot cursussen en thema-avonden voor trainers en coaches binnen de vereniging. Onderhoudt contact met ouders en stimuleert hun betrokkenheid.

COORDINATOR JC        
Jeugd Judith van der Knaap 0174-245618 06-16929336 knapies@caiway.nl
A-jeugd Sigrid van Kester 0174-296780 06-38129286 sigridvankester@hotmail.com
B-jeugd Sandra Bom 0174-240830 06-11163535 sandra.bom13@gmail.com
C-jeugd Kim v.d. Knaap   06-34007392 kimvdknaap@live.nl
D-jeugd Sylvia v.d. Voort 0174-670404 06-27258391 arsil.voort@planet.nl
E/F jeugd vacature      
jeugdtrain(st)ers Monique v.d. Knaap 0174-243336 06-14950871 fam.knaap@planet.nl

Sub-sponsors

 Home  Sitemap