Algemene leden vergadering

Vrijdag 5 Oktober 2018 > 09:38

Algemene leden vergadering

De Algemene Leden Vergadering wordt gehouden op donderdag 18 oktober 2018.
Vanaf 21.00 uur in de Kantine van de J. v.d. valk Sporthal.
Alle (ere)leden boven 18 jaar zijn van harte uitgenodigd.

Agendastukken:

* Opening
* Mededelingen en ingekomen stukken
* Notulen 30 november 2017
* Jaarverslagen diverse Commissies (te lezen op de site)
* Jaarverslag van de penningmeester (wordt 18 oktober uitgereikt)
* Rondvraag
* Sluiting

Toon overzicht

Sub-sponsors

 Home  Sitemap