Sportkanjerclub Westland

Donderdag 20 September 2018 > 17:49

Sportkanjerclub

Bij de Sportkanjerclub maken kinderen van 6 tot en met 12 jaar kennis met de Sportkanjermethode. Zij beleven momenteel niet veel plezier in bewegen doordat zij zich sociaal en/of motorisch nog beter kunnen ontwikkelen. Bij de Sportkanjerclub bouwen zij onder professionele begeleiding het plezier in bewegen op en daarmee groeit het zelfvertrouwen. De kinderen leren wat ze kunnen en zijn daar trots op. Daarnaast is er aandacht voor samenspelen, met elkaar oefenen en leren accepteren dat de één anders presteert dan de ander.

Extra aandacht

De Sportkanjerclub geeft extra tijd, hulp en aandacht aan kinderen bij het beoefenen van sport. Spelenderswijs worden beweegactiviteiten aangeboden; voor elk kind wordt gezocht naar zijn of haar manier van leren.

De Sportkanjerclub is een tussenstation voor kinderen zodat zij volwaardige sportbeoefenaars kunnen worden. Het doel is dat kinderen aansluiting vinden bij gewone sportclubs of sportclubs met een Sportkanjertrainer. Daarom maken zij in de Sportkanjerclub kennis met 4 verschillende sporten zodat zij ervaren wat ze leuk vinden en/of waar ze goed in zijn.


Op www.sportkanjerswestland.nl vindt u de actuele data & locaties en kunt u uw sportkanjer inschrijven.


Toon overzicht

Sub-sponsors

 Home  Sitemap