Clubinfo Historie

Handbal Vereniging ‘Verburch’ te Poeldijk

Op 23 juni 1949 werd de Rooms-Katholieke handbalvereniging Lenig en Snel opgericht en kwam in feite voort uit de gymnastiekvereniging met dezelfde naam. Riet Heuchemer en Jopie Zuyderwijk, leden van de voornoemde gymclub, hebben aan de basis van de oprichting gestaan. Zij vroegen de bekende Poeldijkse gymnastiekleraar George Hersbach handbaltrainer te worden. Riet werd de eerste voorzitster en Jopie de eerste penningmeester.

De trainingen werden bij redelijk weer gehouden op het weiland achter het patronaatsgebouw aan de Sportlaan, daar waar de bebouwing van Poeldijk destijds ophield. Ook werd geoefend op de cour (speelplaats) bij de nonnen. Als er buiten niet getraind kon worden zocht men binnen een plekje in het patronaatsgebouw en later in de fruit- en groenteveiling en in de bloemenveiling (nu ‘De Leuningjes’).

Op 8 januari 1950 werd tegen het Lierse ODIS de eerste wedstrijd gespeeld en met 2-0 verloren. Het eerste tenue bestond uit een bruine rokbroek en een beige blouse.

In de zomer van 1950 duikt voor het eerst de naam van Wim Zuiderwijk (‘Wim Z.’) op. Vele decennia zal zijn naam, in allerlei functies (vooral die van trainer en voorzitter), verbonden zijn aan de handbalvereniging.

Vanaf 1 januari 1951 treedt de vereniging op als zelfstandige organisatie onder de naam D.I.O.S. (Doorzetten Is Ons Streven). De eerste wedstrijd onder die naam werd op 22 april 1951 gespeeld tegen TEMPO en werd met 3-2 gewonnen. Ben Zwinkels volgde Riet Heuchemer in 1954 op als voorzitter. Op 1 augustus 1957 ging de handbalvereniging met de voetbalvereniging door onder de naam R.K.S.V. Verburch.

In de loop der jaren is bij Verburch het technisch/tactisch niveau zodanig gegroeid, dat er in 1963 al een kampioenschap binnengehaald kon worden, zowel op het veld als in de zaal. Daarna zijn er nog velen gevolgd. Omdat Nederland nog geen nationaal team kende werd, ook in 1963, het sterkste Westlandse team (Verburch, versterkt met een drietal Quintus dames) uitgenodigd om Nederland te vertegenwoordigen bij de Europese Kampioenschappen in het Duitse Essen. Het team werd Europees Kampioen, in feite van de Katholieke Europese Sportbond. De jaren zestig kenmerken zich door groei, landelijke bekendheid en deelname aan internationale toernooien.

Eind jaren zestig settelt Jan Hijmans zich in Poeldijk. Hij is afkomstig uit de Haagse Schilderswijk. Hij is scheidsrechter, wordt op dat front een internationale topper (want fluit Europa Cupwedstrijden en tijdens de Wereld Kampioenschappen in o.a. Canada) en dient Verburch in een lange reeks van jaren als voorzitter en meerdere perioden als trainer en is anno 2013 nog immer actief binnen de handbalsport, maar ook als voorzitter (sinds het overlijden van dhr. Jan van der Valk in 1990) van de in 1980 in gebruik genomen Verburch-sporthal.

In de zomer van 1974, als Verburch aan de nationale top staat, wordt officieel afscheid genomen van dhr. Wim Zuiderwijk, een man die van onschatbare waarde is geweest voor de handbalsport in Poeldijk en die zijn stempel heeft weten te drukken op het hele Poeldijkse sportgebeuren. Zijn zoon Peter zal de laatste jaren van de 20e eeuw de voorzittershamer hanteren. Jopie de Vos-van Staveren is dan al jaren secretaris en zal die functie na 32 jaar in 2005 beëindigen, waarbij zij tot erelid van de vereniging wordt benoemd. Ook Margriet van der Arend-van der Voort, jaren actief in competitie-zaken en als scheidsrechter, wordt onderscheiden door zowel de vereniging als door de handbalbond.

Joop Kleijn is met ingang van de 21e eeuw voorzitter. Hij geeft bijna een decennium lang leiding aan de vereniging en in die periode groeit de vereniging numeriek en wordt ook de weg naar successen weer ingeslagen. Als hij in okt. 2009 een punt zet achter zijn werkzaamheden wordt ook hij benoemd tot erelid van H.V. Verburch.

Sinds 2008 wordt op Hemelvaartsdag een toernooidag in verschillende leeftijdscategorieën georganiseerd, waaraan tientallen verenigingen uit de verre omtrek deelnemen.

Een uniek gebeuren, wellicht zelfs op nationaal niveau.

Op 26 maart 2011 wordt uitgebreid stil gestaan bij het feit dat Bakkerij van der Sande (eerst Leo, nu zoon Erik) 50 jaar onafgebroken sponsor is van de handbalvereniging!

Op het moment van schrijven, 2012, heeft de handbalvereniging, die dan onder leiding staat van Rob Altena, bijna 200 leden en de onmisbare steun van ongeveer 60 vrijwilligers om de vereniging draaiende te houden. Er zijn 15 jeugdteams en 3 damesteams. Het eerste team speelt voor het vierde seizoen in de hoofdklasse.

 

Sub-sponsors

 Home  Sitemap